Staking Prayon: bedienden aan het werk

Bij het chemische bedrijf Prayon in Ruisbroek zijn de zestig bedienden dinsdagochtend na vijf uren staking weer aan het werk gegaan. De directie ging bijna volledig op hun eisen in. Met de stakingsactie protesteerden ze tegen de gang van zaken in de CAO- onderhandelingen.

BELGA

Ze waren vooral ontevreden omdat de directie weigerde een anciënniteitsgeschenk toe te kennen, zoals een cheque, cadeau of waardebon. De directie kwam na nieuwe onderhandelingen dinsdagvoormiddag toch tot een akkoord met de bonden. Voor 99 % wordt aan de eisen van de bedienden tegemoetgekomen