Vaticaan werk aan nieuw seksuologisch woordenboek

Het Vaticaan werkt aan een nieuw handboek om de seksuele kennis van priesters en gelovigen bij te spijkeren. In het verklarend woordenboek zullen moderne termen als genderproblematiek en seksuele gezondheid besproken worden. Ook homoseksuele relaties en kunstmatige bevruchting krijgen aandacht.

BELGA

Het boek is speciaal bedoeld voor bisschoppen, priesters en godsdienstleraars. Een vijftigtal internationale experts, onder wie sociologen en seksuologen, werken aan het project. Ook niet-katholieken zijn uitgenodigd om in de werkgroep te zetelen. De opdracht komt van de pauselijke raad voor familiezaken