Nederlandse MKZ-schade 55 miljard frank

In Nederland raamt het Centraal Planbureau de economische schade als gevolg van de MKZ-crisis op zo'n 3 miljard gulden (circa 55 miljard Belgische frank). De schade voor de landbouwsector, vooral voor de bedrijven waar vee is vernietigd, bedraagt ongeveer 1,2 miljard gulden (ruim 22 miljard frank).

Voor de verwerkende en toeleverende bedrijven zoals de zuivelindustrie en de veevoederbedrijven schat het Nederlands Planbureau het verlies op ruim 1 miljard gulden (18,4 miljard frank). De sector toerisme en recreatie moet rekenen op een schadepost van een half miljard gulden (ruim 9 miljard frank)

Nu in het nieuws