Rwanda-proces: OM vordert schuldig

Print
Advocaat-generaal Alain Winants heeft dinsdag de Brusselse assisenjury gevraagd om de vier beschuldigden in het Rwanda-proces schuldig te oordelen aan al de hen ten laste gelegde feiten. Volgens het openbaar ministerie zijn er parallellen tussen Vincent Ntezimana (39), Alphone Higaniro (51), zuster Gertrude (42) en zuster Maria Kisito (36): alle vier bekleedden ze een niet onbelangrijke plaats in de Rwandese samenleving, hadden ze dezelfde politieke kleur en hadden ze zeer nauwe banden met de militairen of de militieleden die de volkenmoord pleegden.
De procureur des konings van Kigali citerend, prentte advocaat-generaal Winants de juryleden in "dat alle personen die bij de volkenmoord betrokken waren geloofden dat ze straffeloos konden handelen. Denk daaraan", zei hij tot de jury

.

Nu in het nieuws