Lanjri wil gratis rijles voor werkzoekenden

Het voorstel van gemeenteraadslid Nahima Lanjri (CVP) om werklozen een opleiding rijbewijs B te geven op kosten van de stad is positief onthaald door het college. Lanjri deed het voorstel in de gemeenteraad en wil op die manier het mobiliteitsprobleem van sommige werkzoekenden (gedeeltelijk) oplossen.

PATRICK VAN DE PERRE

Het gaat om een proefproject dat ongeveer twee miljoen frank zal kosten. Antwerpen telt ruim 32.000 werkzoekenden onder wie een aantal moeilijk te plaatsen mensen. "Toch merk ik dat veel bedrijven op zoek zijn naar geschikt personeel. Het gebrek aan een rijbewijs is vaak een van de struikelstenen", zegt Nahiam Lanjri. Het gemeenteraadslid stelt daarom voor om voor een aantal werkzoekenden, onder strikte voorwaarden, rijlessen te betalen.