Pas in augustus duidelijkheid voor L&H

De technologieen van L& H verkopen of de bestaande schuld van de schuldeiders activeren en omzetten in aandelen van een nieuwe vennootschap. Dat zijn de twee mogelijkheden die Philippe Bodson dinsdag voorstelde in zijn herstelplan. Beide voorstellen komen overeen met wat op de bijzondere aandeelhoudersvergadering in april werd gezegd, maar volgens Bodson "verkeert L&H niet in de positie om de markt te dicteren".

BELGA

De eerste optie valt duurder uit dan de tweede. In het laatste geval is enkel bijkomende financiering, geschat op 100 miljoen dollar nodig. Dit herstelplan zal op 5 juni aan de schuldeisers in België worden voorgesteld. Zelfs bij een positief antwoord, wordt het wachten op de goedkeuring van een nog te construeren plan voor de VS. Dat wordt pas tegen augustus of september verwacht

Nu in het nieuws