Minister Demotte heeft geld veil voor beter BOIC

Print
BRUSSEL - Het ontslag van Eddy Merckx uit het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité plaatste de problemen in de Belgische sport in de politieke actualiteit. Rudy Demotte, minister van Sport en Begroting in de Franstalige Gemeenschap, verklaarde woensdagmorgen na een gesprek met Merckx, dat het BOIC beter moet gaan functioneren en hij daarvoor meer geld wil investeren.
BR> "Het vertrek van Eddy Merckx luidde de alarmbel", zei de minister na afloop van zijn ontmoeting met de Belgische sporter van de eeuw, die bevestigde dat hij niet meer in het BOIC terugkeert.
"Wij hebben samen de pistes besproken die de kwaliteit van de sport in België kunnen verhogen."

Dinsdag waren in het parlement van de Franstalige Gemeenschap de commissies van sociale zaken, van gezondheid, van hulp aan de jeugd en van sport bijeengekomen om de interne structuur van het BOIC en de middelen die de overheid hen aanbiedt, te bespreken. In die optiek zal BOIC-voorzitter François Narmon, die afgelopen week een ontmoeting had met Rudy Demotte, eind mei/begin juni uitgenodigd worden op het parlement. Narmon zal er komen toelichten hoe het Olympisch comité werkt, en zal ook bevraagd worden door de parlementariërs over de interne democratie in het BOIC en de strategische keuzes die gemaakt worden.

Hoewel het BOIC onmisbaar is als coördinerend orgaan van sportfederaties die voor het grootste deel communautair zijn georganiseerd, vindt de minister dat het comité moet evolueren. "Er zitten nog mensen met kwaliteiten in het bestuur", erkent Demotte, "maar het moet veranderen. De catastrofale resultaten van Sydney hebben dat aangetoond. Een splitsing van het BOIC is stom, maar als er geen verandering komt, zullen we een andere coördinatiestructuur moeten creëren. Maar zover zijn we nog niet."

Rudy Demotte gaf bovendien te kennen, dat hij in de toekomst van sportfinanciëring een van zijn prioriteiten zou maken. "Maar dat zal pas mogelijk zijn als de Lambermont-akkoorden gestemd zijn. Als die goedgekeurd worden, dan zal ik er, als minister van begroting, voor zorgen dat niet al het gemeenschapsgeld naar het onderwijs of cultuur gaat."

Momenteel financiert de Franstalige Gemeenschap het BOIC voor 23 procent (6,5 miljoen per jaar), de Vlaamse Gemeenschap doet 40 procent in het zakje, terwijl al de rest door de privé (sponsors) wordt aangebracht. Demotte ziet op het vlak van financiering ook een federale rol weggelegd, en meer bepaald voor de Nationale Loterij, teneinde de invloed van privé-sponsors, die bovendien steeds moeilijker te vinden zijn, te beperken.

.

Nu in het nieuws