Peter De Ridder (SP) wil stopzetting subsidiëring VNJ

Vlaams parlementslid Peter De Ridder (SP) wil dat de Vlaamse gemeenschap niet langer subsidies geeft aan het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ). Een geüniformeerde delegatie van het VNJ was aanwezig op de recente viering van het Sint-Maartensfonds. Dezelfde organisatie verstoorde in '96 op gewelddadige wijze de IJzerbedevaart, aldus De Ridder.

Het parlementslid vindt het verwonderlijk dat de organisatie nog steeds door de Vlaamse gemeenschap gesubsidieerd wordt. In '99 kreeg het VNJ een bedrag van 2,7 miljoen frank. Nochtans staat in het decreet op het landelijk jeugdwerk dat organisaties in hun werking en statuten de principes en regels van de democratie moeten aanvaarden, aldus De Ridder. Hij citeert uit de basistekst van het VNJ die stelt dat "de eigen volksgemeenschap voorrang heeft op alle staats- en internationale instellingen".

De Ridder heeft minister van jeugd Bert Anciaux gevraagd hoe de subsidiëring van het VNJ zo snel mogelijk kan stopgezet worden. Hij heeft ook het standpunt van de Jeugdraad gevraagd. Die raad moet binnenkort opnieuw worden samengesteld en De Ridder vindt dat het VNJ daar geen plaats meer in heeft.

Nu in het nieuws