Retour à Liège stuurt klacht over Broers naar Duquesne

Print
De Voerense gemeenteraadsleden van Retour à Liège hebben een brief met klachten over kandidaat-burgemeester Huub Broers naar minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne gestuurd. Met de brief willen ze dat "de minister zijn oordeel over Broers verfijnt met het oog op zijn benoeming tot burgemeester".
In de brief komen de gemeenteraadsleden terug op de gebeurtenissen in Voeren van 12 mei jongstleden. Toen werden woningen van de gemeente verkocht. Daarbij kwam het tot incidenten tussen de ordediensten en bewoners van de bewuste huizen.

In een reactie op de brief weerlegt Broers de beschuldigingen. Volgens hem is het bewuste agendapunt wel degelijk besproken. Het ging echter om een mededeling, waar niet moest over gestemd worden, maar waar wel over gedebatteerd kon worden. Die gelegenheid tot debat heeft Retour à Liège echter niet gegrepen. "Retour à Liège is fundamenteel verkeerd op dat punt", repliceert Broers.
Nu in het nieuws