Vooronderzoek naar Sint-Maartensviering

Het Antwerpse gerecht is een vooronderzoek begonnen naar de Sint-Maartensviering die Johan Sauwens zijn ministerschap kostte.(Foto VTM)

ERIC DONCKIER

BR> De zaaluitbater, de organisatoren en de mensen die in VMO-uniform defileerden werden al ondervraagd en bij VTM werden de foto's van de viering opgehaald. Het gerecht wil nu ook de video in handen krijgen, maar het Vlaams Blok wil die niet afgeven.

Gezien het nog maar om een vooronderzoek gaat, kan het gerecht voorlopig geen huiszoekingen organiseren om de video in beslag te nemen. Het vooronderzoek zou alvast hebben uitgewezen dat de mensen in VMO-uniform dat uniform alleen tijdens de viering, een privéfeest, aanhadden en niet op straat. Dat is niet verboden, op privéfeesten mag men in principe doen wat men wil. Mocht het vooronderzoek aantonen dat er strafbare feiten zijn gepleegd, dan komt er een echt gerechtelijk onderzoek en kan men tot vervolging overgaan. Het vooronderzoek kwam er op vraag van minister van Justitie Marc Verwilghen.