Bank Centea sluit 2000 af met winst

Print
De bank Centea heeft het boekjaar 2000 afgesloten met een te bestemmen winst van 45,3 miljoen euro. Dat is een daling van 9,1 miljoen euro tegenover 1999. Oorzaak zijn de 22,2 miljoen euro waardeverminderingen die de bank moest boeken op haar aandelenportefeuille.
Het volume vorderingen op cliënten steeg met 12,52 procent. Door de hogere rentetarieven merkte Centea ook de invloed van de zwakkere hypotheekmarkt. Desondanks steeg de portefeuille hypothecaire leningen met 11 procent, waardoor het marktaandeel 0,16 procent toenam. Ook de portefeuille leningen op afbetalingen nam fors toe met 22,9 procent.
De portefeuille spaarfondsen daalde met 536 miljoen euro. Dit is vooral te wijten aan instellingen voor collectieve beleggingen die in 2000 minder kapitalen op de Centea-termijnboekjes herbelegden, zo verklaart de bank de daling.
Toch kan Centea naar eigen zeggen mooie cijfers voorleggen. Het volume op de spaarboekjes daalde wel met 6,5 procent, maar ondanks een aantal "ophefmakende tariefacties van enkele kleinere marktspelers" wist Centea haar marktaandeel hierin te behouden.
Nu in het nieuws