Woningfonds kende voor meer dan 5 miljard frank leningen toe

Print
Het Vlaams woningfonds van de grote gezinnen heeft in 2000 2.034 leningen toegekend voor een totaal bedrag van 5,238 miljard frank. Daarnaast inde het fonds ook nog 125,726 miljoen frank voor sanerings-, verkoop- en huurhulpactiviteiten. In totaal werd dus een omzet gerealiseerd van 5,364 miljard frank om grote gezinnen met een bescheiden inkomen een geschikte woning te bieden.
Iets meer dan de helft van de leningen (1.020) werd toegekend voor de aankoop van een woning, slechts 5,41 procent voor een nieuwbouw. 20,65 procent van de leningen ging naar gezinnen die een woning kochten en er nog werken in uitvoerden.
Slechts 5,55 procent van de leningen werd toegekend voor het terugbetalen van schulden. Gecombineerd met het uitvoeren van werken gaat het om 11,55 procent. Volgens het woningfonds is dit een opmerkelijke daling en liggen de strenge voorwaarden, opgenomen in het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 1999 aan de oorsprong van de terugval. Gemiddeld leende het woningfonds in 2000 2.575.498 frank. De gemiddelde rentevoet bedroeg 3,10 procent
Nu in het nieuws