Kabila heft verbod op politieke partijen op

Print
President Joseph Kabila van Congo heeft donderdag opheffing van de door wijlen zijn vader ingestelde restricties op politieke activiteit aangekondigd. De aankondiging kwam luttele uren voor de aankomst van een delegatie van de VN-Veiligheidsraad in het land. Vertegenwoordigers van de oppositie legden een verband tussen de twee zaken en namen de aankondiging met een flinke korrel zout. "Telkens wanneer een buitenlandse delegatie op bezoek komt is er een soortgelijke aankondiging", zei Mukendi wa Mulumba, politiek adviseur van oppositieleider Etienne Tshisekedi. "Wij wachten op iets concreets." Catherine Nzuzi wa Mbombo van de Volksbeweging van de Revolutie zag er echter "een overwinning voor de democratische krachten" in.
Kabila verschafte geen bijzonderheden over het aanstaande wetsvoorstel om weer politieke activiteit toe te staan, maar hij zei de aanbevelingen te zullen opvolgen van een commissie die hij in maart in het leven heeft geroepen om wetgeving voor de herinvoering van meerpartijenpolitiek voor te bereiden. Kabila liet zich er evenmin over uit op welke termijn het wetsvoorstel zal worden ingediend.
Sinds hij het roer van zijn in januari vermoorde vader overnam heeft Joseph Kabila beloofd de democratie te bevorderen. Ook heeft hij het in 1999 in Lusaka in Zambia gesloten, maar nadien door alle partijen genegeerde vredesakkoord voor zijn land nieuw leven ingeblazen. De delegatie van de Veiligheidsraad komt zich onder meer op de hoogte stellen van de stand van zaken in het vredesproces.
Nu in het nieuws