Wetenschappers onderzoeken DNA slachtoffers Titanic

Print
Canadese wetenschappers gaan DNA-tests uitvoeren op de stoffelijke resten van drie slachtoffers van de ramp met de Titanic. Het gaat om een vrouw van in de dertig, een jongeman en een 2-jarig jongetje.
Het merendeel van de 1.500 slachtoffers van de scheepsramp, op 15 april 1912, is nooit gevonden. Van degenen die wel werden teruggevonden werden er 150 begraven in het Canadese Halifax. Van 43 van hen is de identiteit nooit komen vast te staan. Ze liggen in naamloze graven. De mogelijke families van de drie willen graag uitsluitsel over hun identiteit, nu dat door nieuwe technieken mogelijk is geworden.

De resten worden vrijdag opgegraven. De identificatie neemt naar verwachting een half jaar in beslag.
Nu in het nieuws