Justitie treft maatregelen tegen golf van Car- en homejacking

Print
Wat is car-jacking, home-jacking en garagediefstal en hoe moet daartegen gecoördineerd door gerecht en politie worden opgetreden. Dat staat in een omzendbrief die donderdag door minister van Justitie Verwilghen en het College van procureurs-generaal werd goedgekeurd op de vergadering van het College. De omzendbrief treedt op 1 juni in werking. Zo heeft het kabinet van Justitie meegedeeld in een persbericht.
Omdat de omzendbrief een vertrouwelijk karakter heeft werden slechts enkele krachtlijnen aan de pers meegedeeld. Zo worden de Nationale Magistraten voortaan belast met de coördinatie van de feiten van home -en carjacking en garagediefstal en de internationale gerechtelijke samenwerking daaromtrent.
Daarnaast zullen de Procureurs-generaal en de Procureurs des Konings binnen hun parket referentiemagistraten aanduiden die in het bijzonder worden belast met de behandeling van deze dossiers. Ook zal het beginsel van de "nul-tolerantie-aanpak" worden gehanteerd en moet er voortaan worden gewaakt over een spoedige gerechtelijke afhandeling van deze dossiers en de opvang van de slachtoffers.

De federale politie wordt in de omzendbrief belast met het in kaart brengen van de problematiek om zo inzicht te verkrijgen in de omvang, de ernst, de oorzaken, de verschijningsvormen, de evolutie van het verschijnsel en de achterliggende criminele structuren en opdrachtgevers. De nodige maatregelen zullen worden genomen om een optimale informatie- uitwisseling tussen alle geledingen van de politiediensten te verzekeren. Ook het belang van de kwaliteit van de eerste vaststellingen van de feiten en van het sporenonderzoek door de politiediensten wordt benadrukt. De basis hiervoor zijn onder meer de richtlijnen, die het parket te Brussel ter zake uitwerkte en die ook reeds in sommige andere parketten van toepassing zijn.
Nu in het nieuws