"Belgische BSE-maatregelen niet toereikend"

Print
Het is nog steeds niet uitgesloten dat er in België BSE-risicomateriaal in voedsel of in de voedselketen terechtkomt. Het controlesysteem biedt immers onvoldoende garanties. Dat is de conclusie van een inspectierapport van de Europese Commissie over België.
Europese inspecteurs bezochten in december ons land. Ze ontdekten heel wat lacunes. Zo voldoet de organisatie van de controles niet aan de Europese voorschriften, is het verbod op dierenmeel ontoereikend, is de bijscholing van officiële veeartsen voor verbetering vatbaar en zijn de verantwoordelijkheden te veel versnipperd.
Nu in het nieuws