Gemeenteraad Out-Turnhout eist afbraak bouwmisdrijf

Print
De gemeenteraadsleden van Oud-Turnhout hebben donderdagavond nog eens nadukkelijk de sloop van een gebouwtje in Corsendonk geeist. Deze zaak kwam in 1995 al voor de rechtbank van eerste aanleg in Turnhout.
Het betreft een niet-vergund bijgebouw naast de woning van een Turnhoutse industrieel. De Rechtbank had op vraag van de gemeente zes jaar geleden al beslist dat deze constructie moest worden afgebroken en in de oorspronkelijke staat worden hersteld. De eigenaar kreeg daarvoor een maand de tijd na de betekening van het vonnis. Om de afbraak af te dwingen, werd bovendien een dwangsom opgelegd van een half miljoen per dag dat hij het vonnis niet uitvoerde.
De eigenaar ging tegen deze zaak in beroep en deze procedure loopt nog altijd. Zijn raadsman zegt nu dat de gemeente nooit een behoorlijke machtiging gaf aan het schepencollege om de procedures in te leiden en voort te zetten. Dat is volgens de gemeente wel gebeurd, maar om zeker te spelen, werd die beslissing donderdagavond opnieuw genomen.
Zolang de beroepsprocedure loopt, kan het vonnis niet worden uitgevoerd.
Nu in het nieuws