Financiën Antwerpen betoogt tegen minister Reynders

Print
Enkele honderden personeelsleden van het ministerie van Financiën in Antwerpen hebben donderdag actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van federaal minister Didier Reynders van Financiën. Het ongenoegen bij Financiën in Antwerpen is drieërlei: behalve de hervormingsplannen zijn er ook problemen met de personeelsbezetting én onrust over mogelijke privatiseringen.
Het personeelsprobleem is het best gekend. Tijdens het bezoek aan het AMCA-gebouw aan de Italiëlei vorig jaar had de minister beloofd om een oplossing te zoeken voor de onderbezetting. Een jaar later stelt gewestelijk secretaris Nicole Naert (ACOD), namens het gemeenschappelijk vakbondsfront, vast dat het bij een belofte is gebleven. "Er zijn wel aanwervingen gebeurd, maar onvoldoende om het bestaande tekort te kunnen opvangen", stelt Naert vast. Alleen al bij de douane zijn vandaag veertig personeelsleden te weinig.
Ook de herstructurering zit de vakbonden hoog. "Door het Copernicusplan weet niemand nog waaraan of waaraf", aldus Naert. "Het is zelfs een uur zoeken om te weten wie een vakantiekaart mag tekenen..."
De plannen voor privatisering van de diensten Onroerende Belastingen (administratie kadaster, registratie en domeinen of AKRED) zinnen de personeelsleden allerminst. "De federale regering overweegt om, in het kader van de Lambermont bis-voorstellen, deze afdelingen onder te brengen in een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid: het Agentschap voor Patrimoniale Informatie of API", weet woordvoerder Naert. Maar de ambtenaren vrezen dat de stap naar privatisering, zoals het Copernicusplan, een negatieve invloed zal hebben op de belangen van het personeel.
"En dat terwijl in Antwerpen alleen al 100 miljard per jaar vergooid wordt omdat, bij gebrek aan personeel, onvoldoende kan worden gecontroleerd."
Nu in het nieuws