Rony Vandaele nieuwe zonechef Mechelen

Print
In Mechelen heeft de 39-jarige Rony Vandaele woensdagavond in de kolommenzaal van het stadhuis in handen van burgemeester Bart Somers de eed afgelegd van korpschef van de lokale politie, politiezone Mechelen.
Vandaele is nu officieel in zijn functie bekrachtigd en is een van de jongste korpschefs van de eengemaakte politie in Vlaanderen. De nieuwe Mechelse korpschef benadrukte in zijn dankwoord dat hij in zijn opdracht drie grote uitdagingen ziet. Naast het uitdokteren van de nieuwe structuren voor de fuserende korpsen en het op mekaar afstemmen van de culturen (politie en rijkswacht) wil Vandaele vooral ijveren voor het realiseren van een veilig Mechelen. Vandaele wil ook zo snel mogelijk naar een volwaardig eengemaakte politie Mechelen met 260 manschappen.
Nu in het nieuws