Infovergadering voor bewoners 't Zuid in Antwerpen

Print
Het stadskantoor Zuid informeert op zondag 20 mei heel de buurt over de grote op til staande projecten. Tegelijk stellen een aantal organisaties zichzelf aan de bevolking voor.
Het Zuid is in volle ontwikkeling. Een groot aantal projecten staan op stapel, zoals de heraanleg van de Leien, de bouw van het nieuw gerechtshof, Nieuw-Zuid, en de heraanleg van de Konijnenwei.
In zaal Monty en de feestzaal van de Sint-Michielsparochie (SiMi) aan de Amerikalei komen schepen van Milieu Erwin Pairon en schepen van Stadsontwikkeling Ann Coolsaet, samen met het architecten- en studiebureau Rogers-Van Kerckhove-Arup (opstellers van het beeldplan Nieuw-Zuid en bouwers van het gerechtshof) antoord bieden op alle vragen. Tegelijk zullen er maquettes en plannen worden tentoongesteld. De thema's die aan bod komen, behelsen ruimtelijke ordening, parkeerbeleid, groonvoorziening, afvalbeleid, ... .
Verder stellen het stadskantoor, Antwerpen Woonstad, Antwerpen Open, de witte tornado's, De Lijn, Regie der Gebouwen, Vlaamse overheid, Opsinjoren en VDAB (visualisatie nieuwe Leien) zich voor. Voor kinderen (3-12 jaar) is er opvang in een tent voor de Monty.
Nu in het nieuws