Beverens verzet tegen aanleg overstromingsgebied

Print
Het schepencollege van Beveren verwerpt het plan om een gecontroleerd overstromingsgebied aan te leggen ten noorden van Doel. Volgens het herziene Sigmaplan zou daar 300 hectare polder moeten verdwijnen langsheen de Schelde. Het gemeentebestuur eist nu
een detailstudie die de noodzaak van zo'n potpolder aantoont en zegt dat Beveren al genoeg offers heeft gebracht om de uitbreiding van de haven mogelijk te maken
Nu in het nieuws