RvS heeft bezwaren tegen Brussel-amendementen

Print
De Raad van State maakt ernstige bezwaren bij een aantal amendementen van de meerderheid om het communautaire akkoord over Brussel uit te voeren. Voor sommige aanpassingen is een grondwetswijziging nodig.
Dat blijkt uit het advies - dat evenwel niet bindend is - dat woensdagnamiddag in de commissie Institutionele Hervormingen van de Senaat werd ingediend.
* Verhoging van het aantal leden van de Brusselse hoofdstedelijke raad en de vaste verhouding tussen Vlaamse en Franstalige verkozenen: hierover maakt de Raad van State enkel voorbehoud rond de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie. Mits een meer uitvoerige verantwoording is echter geen grondwetswijziging nodig.
* Verkiezing van de leden van de Brusselse regering: volgens de Raad wordt artikel 122 van de grondwet (leden van elke gemeenschaps- of gewestregering worden door hun raad verkozen) overtreden. Voor de voordracht van de Nederlandstalige leden van de Brusselse gewestregering is een meerderheid vereist in de Vlaamse gemeenschapscommissie. Daarin zitten echter ook een aantal mensen die niet rechtstreeks verkozen zijn. En dat is, volgens de Raad, strijdig met artikel 122. Ook voor andere aanpassingen geldt deze argumentatie. De grondwetswijziging is tevens noodzakelijk om de aanwijzing van de vijf bijkomende Nederlandstalige leden in de Brusselse Hoofstedelijke Raad mogelijk te maken. De meerderheidsfracties bestuderen het advies momenteel.

.

Nu in het nieuws