Waals verzet tegen stemmen per computer

Print
De commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat wil dat de regering het automatisch stemmen bevriest. De gemeenten waar nu op computer gestemd wordt zouden dat in de toekomst mogen blijven doen, maar de senatoren pleiten voor een moratorium op nieuwe initiatieven of aanpassingen.
Vooral aan Franstalige kant zijn er heel wat bezwaren op het stemmen per computer, onder meer omwille mogelijke schendingen van de privacy en problemen bij hertellingen. Commissievoorzitster Anne-Marie Lizin (PS) voerde het verzet aan, maar volgens verslaggeefster Iris Van Riet (VLD) zijn er geen bewijzen van misbruiken of fouten. De plenaire Senaat spreekt zich eind deze maand uit over de aanbevelingen. De regering is niet verplicht ze te volgen, maar ze dient wel een wetgevend initiatief te nemen. Het stemmen per computer was bij de voorbije verkiezingen geregeld via een overgangsbepaling in de wet. Die geldt niet meer voor de volgende verkiezingen

.

Nu in het nieuws