"Leerlingenstages zijn overgangsmaatregel"

Print
De maatregel waarbij laatstejaarsstudenten in de lerarenopleiding aan de hogescholen kunnen ingezet worden voor zelfstandige stages in het lager onderwijs is slechts een overgangsmaatregel in afwachting van een grondige bijsturing van het stagesysteem.
Dat zei Vlaams minister van onderwijs Marleen Vanderpoorten woensdag. De minister voorzag dat directeurs van lagere scholen stagiairs gedurende twee maanden ononderbroken voor de klas mogen zetten. Ze zouden zelfstandig alle taken van de leraar overnemen. Daar kwam nogal wat protest tegen. Het is volgens Vanderpoorten niet de bedoeling stagiairs twee maanden alleen voor de klas te zetten. Een soort loon voor de stagiairs is volgens haar niet voorzien. De stage zou minimaal zes en maximaal negen weken duren. De hogescholen zullen vrij zijn het stagesysteem al dan niet in te voeren

.

Nu in het nieuws