Minister Demotte wil beter BOIC

Print
Franstalig gemeenschapsminister voor sport Rudy Demotte polste gisteren Merckx' versie over het BOIC. "Volgende week komt de kwestie ter sprake in het parlement van de Franstalige Gemeenschap. Daar wordt allicht beslist meer financiële middelen vrij te maken om het topsportbeleid in België te steunen.
Vóór we die stap zetten, willen we eerst Narmon op de rooster leggen. Meer geld, akkoord, maar daar willen we minstens een béétje inspraak voor in ruil." Hoewel het BOIC onmisbaar is als coördinerend orgaan van sportfederaties die voor het grootste deel communautair zijn georganiseerd, vindt de minister dat het comité moet evolueren. "Het moet veranderen. De catastrofale resultaten van Sydney hebben dat aangetoond. Een splitsing van het BOIC is stom, maar als er geen verandering komt, zullen we een andere coördinatiestructuur moeten creëren ."

.

Nu in het nieuws