Banken zijn zuiniger met kredieten

De bedrijfswereld blijkt moeilijker dan in het verleden het geval was aan bankkredieten te raken. Dat de banken tegenwoordig zuiniger omspringen met kredieten, werd door niemand ontkend. Wel is het zo dat de Belgische banken in het verleden iets te kwistig met financieringen aan de bedrijven zijn omgesprongen.

MEDEWERKER ECONOMIE

Volgens de banken zijn de winstmarges op de kredietverlening aan KMO's te laag. De banksector refereert daarbij naar de ons omringende landen, waar in het verleden al zuiniger met kredietverlening werd omgesprongen. De Belgische banken staan in toenemende mate onder druk van de aandeelhouders, die een hogere winstgevendheid vragen.