Volksgezondheid gaat sportclubs controleren

Nog deze zomer vraagt Vlaams minister van volksgezondheid, Mieke Vogels, de ruim 20.000 erkende en niet-erkende sportclubs en alle campings in Vlaanderen om maatregelen te nemen ter preventie van legionella. Op termijn zullen vele clubs en campings hun douche-installaties moeten aanpassen, hoewel het nieuwe kaderdecreet aanvankelijk minder strenge eisen zal stellen dan Vlarem II.

Totnogtoe is er geen enkele wettelijke verplichting rond de hygiëne in sportclubs, omdat die niet onder de Vlarem II-wetgeving vallen. Met als gevolg dat onder andere de douche-installaties er vaak baarkamers zijn van allerlei infectieziekten - van voetschimmel tot legionella. Van enige preventie rond biologische agentia - prionen, bacteriën, virussen - is er meestal geen sprake. Het nieuwe kaderdecreet betreffende de preventie van schadelijke effecten bij de mens veroorzaakt door biologische agentia past daar vanaf deze zomer een mouw aan. Het laat de Vlaamse overheid toe voor het eerst op een wettelijke manier preventief op te treden op handelsbeurzen en expositieruimten en in voor het publiek toegankelijke gebouwen zoals campings en sportclubs.

Nu in het nieuws