Rony Vandaele officeel korpschef Mechelen

Print
De 39-jarige Rony Vandaele heeft woensdagavond in de kolommenzaal van het stadhuis voor burgemeester Bart Somers de eed afgelegd in zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Mechelen. Vandaele is een van de jongste korpschefs van de eengemaakte politie in Vlaanderen.
De nieuwe Mechelse korpschef benadrukte in zijn dankwoord dat hij in zijn opdracht drie grote uitdagingen ziet. Naast het uitdokteren van de nieuwe structuren voor de fuserende korpsen en het op elkaar afstemmen van politie en rijkswacht wil Vandaele vooral ijveren voor het realiseren van een veilig Mechelen

.

Nu in het nieuws