Kempense gemeenten zien gezamenlijk mobiliteitsplan wel zitten

Van het bezoek aan Vlaams minister van Mobiliteit Steve Stevaert dinsdag heeft de delegatie uit Kasterlee één les goed onthouden. Om de noord-zuidverbinding te kunnen voltooien, moeten de Kempense gemeenten samen een mobiliteitsplan opmaken. De meeste besturen willen daaraan graag hun medewerking verlenen. Limburg heeft iets dat de Kempen niet hebben: een doorgangsroute tussen twee snelwegen. "De autostrades lopen van oost naar west, maar er zijn geen prioritaire wegen van noord naar zuid. Daarom rijdt nu al dat zwaar verkeer door de Kempense centra. Die noord-zuidverbinding is echt nodig", zegt burgemeester Walter Otten van Kasterlee.

Stevaert liet aan de Kastelse delegatie dinsdag duidelijk verstaan dat de Kempense neuzen in dezelfde richting moeten wijzen. Dan is hij verplicht om een beslissing te nemen. De minister raadde zelf aan een intergemeentelijk mobiliteitsplan op te maken.

"Met zes gemeenten uit onze regio hebben we in oktober al besloten om een mobiliteitseffectenstudie te maken. Die moet bekijken welke impact zo'n prioritaire weg op de secundaire wegen en de leefbaarheid van de omgeving heeft. We verwachten eerstdaags antwoord op onze aanvraag voor Europese steun, zodat we er in augustus aan kunnen beginnen", zegt burgemeester Frans Peeters van Geel.

Nu in het nieuws