Stad wil geen parking voor nieuw justitiepaleis

Print
Het ontwerp van architect Richard Rodgers voor het nieuwe justitiepaleis aan de Bolivarplaats in Antwerpen-Zuid krijgt van de stad Antwerpen een positieve beoordeling mee. Toch heeft de stad, die een advies moet uitbrengen nog voor de bouwvergunning wordt verleend, enkele opmerkingen.
Vooral de aanleg van een bezoekersparking voor het gebouw zint het college van Burgemeester en Schepenen niet. Op de oorspronkelijke plannen was een autoluw plein voorzien. De nieuwe tekening is totaal anders: voor het gebouw is een parking voorzien. Het gebouw is ook kleiner geworden (geen vier, wel drie vleugels). Het Antwerps schepencollege merkt op dat het aantrekken van zoveel wagens het plein niet autoluw maakt, noch verkeerstechnisch, noch ruimtelijk of visueel

.

Nu in het nieuws