Groep rond Anciaux wil scheiden

Anciaux wil naar eigen zeggen dat de partij opnieuw zijn energie steekt in een positief project. Hij wenst het vernieuwingsproject waaraan de VU voor januari 2000 werkte voort te zetten.

BELGA

"Wij wensen terug die open partij, die durvende partij, die actueel en toekomstgerichte Vlaams-nationale en internationale partij. Wij wensen die rechtvaardigheidspartij en waardenpartij terug. We wensen die integraal en radicaal democratische partij waarbinnen verscheidenheid als verrijkend wordt beschouwd".

Anciaux benadrukte dinsdag ook dat het niet de bedoeling is dat onderhandelingen worden opgestart met andere partijen. Het VU-programma realiseren met anderen kan wel. "We willen vooral aan het democratisch Vlaams-nationalisme werken en niet aan een flamingant conservatisme zoals anderen voorstaan". Volgens Vankrunkelsven is er met een andere partij als groep nooit een gesprek geweest over de vorming van een koepelpartij..

Nu in het nieuws