Fractieleiders Gent eisen ontslag Van den Eynde

Print
Francis Van den Eynde (Vlaams Blok) In een gezamenlijke verklaring eisen de fractieleiders van de Genste fracties VU-ID, SP, VLD, Agalev en VU-ID in de gemeenteraad het vertrek van Francis Van den Eynde als gemeenteraadlid en parlementslid. Francis van den Eynde was ook aanwezig aan de ondertussen beruchte viering van het Sint-Maartensdfonds, die Johan Sauwens zijn mandaat als Vlaams Minister heef gekost. Van den Eynde reageerde in de VUM-kranten reeds dat de fractieleiders de pot op kunnen. Het Vlaams Blok vindt dat de vraag voorlopig niet aan de orde is.
In de gezamenlijke verklaring van de Gentse gemeenteraadsfracties wordt er op gewezen dat Van den Eynde aanwezig was "op een herdenking waar de Duitse bezetting van ons land werd verheerlijkt en waar een verboden militie in uniform paradeerde".
"Bijeenkomsten waar het 'Panzerlied' gezongen wordt ("Für Deutschland zu sterben is unsere höchste Ehre") getuigen van een schrijnend gebrek aan respect voor het leed dat door het nazi-regime in heel Europa en dus ook in Vlaanderen, werd aangericht. De deelname aan een dergelijke bijeenkomst is een Gents gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger onwaardig", aldus de vijf fractieleiders.

.

Nu in het nieuws