Nieuwe missie Raad van Europa over Brusselse Franstaligen

Print
De Raad van Europa stuurt voor een tweede maal een verslaggever om een rapport op te stellen over de Franstalige minderheid in de Vlaamse rand rond Brussel. Dat zei FDF-kamerlid Georges Clerfayt aan Le Soir.
Clerfayt heeft met 37 Franstalige mandatarissen uit de Rand een petitie gericht aan de parlementaire assemblee van de Raad van Europa waarin zij zich verzetten tegen de overheveling van de gemeentewet naar de gewesten, zoals voorzien in het Lambermontakkoord. Het bureau van de assemblee heeft de vraag ontvankelijk verklaard.
Drie jaar geleden was er reeds een gelijkaardige missie van een lid van de Raad van Europa naar de rand rond Brussel, eveneens na een actie van Georges Clerfayt, toen onder meer tegen de omzendbrieven van Vlaams minister Leo Peeters. De Zwitster Dumeni Columberg verbleef toen enkele dagen in België en schreef daar een rapport over dat op zeer gemengde gevoelens ontvangen werd.
Ditmaal komt de verslaggeefster eveneens uit Zwitserland. Het gaat om 57-jarige Lili Nabolz-Heidegger, een Duitstalige liberale. Volgens de VRT-radio is de dame Nederlands- en Fransonkundig. Haar missie begint over één maand.

.

Nu in het nieuws