Creutzfeld Jacob mogelijk veel grotere omvang

Print
De menselijke vorm van BSE ("bovine sponginform encephalopathy", beter bekend als "dollekoeienziekte") zou wel eens een epidemie van veel grotere omvang kunnen zijn. Dit hebben Britse medische specialisten tegenover de BBC gezegd.
Volgens een groep wetenschappers van het Imperial College te Londen, zou de ziekte van Creutzfeld-Jakob (CJD) slechts de eerste golf zijn van een veel grotere epidemie.

Onderzoek op muizen toont aan dat de 99 door CJD getroffen Britten genetisch voorbestemd leek te zijn om een zeer korte incubatieperiode te hebben. Die patiënten zijn wat hun genetische opbouw betreft van het MM type, dat bij veertig procent van de blanke Britten voorkomt. Bovendien waren er nog de subtypes VV en PMV.
Totnogtoe gaat men ervan uit dat enkel mensen met MM de ziekte kunnen oplopen, indien ze in contact komen met het ziekteverwekkende prioneiwit dat defect is, bijvoorbeeld door het eten van met BSE besmet vlees.

Gezien bij muizen een reeks genen een sleutelrol lijkt te spelen, kan het potentieel risico veel groter zijn en veel later aan het licht komen, precies vanwege een langere incubatie, zeggen professor John Collinge en medewerkers. Het genoom van muizen en mensen is vrij gelijkaardig. De verantwoordelijke genen bij muizen kunnen dus vrijwel zeker ook bij mensen opduiken.

.

Nu in het nieuws