Gouverneur Bush ontkent geruchten over affaire

Gouverneur Jeb Bush van Florida, de jongere broer van de Amerikaanse president George Bush, heeft geruchten dat hij een buitenechtelijke affaire zou hebben als een 'regelrechte leugen' ontkend. Bush moet binnenkort beslissen of hij in 2002 herkiesbaar zal zijn. Hij zegt eerst met zijn gezin te willen bespreken of de prijs die daarvoor in hun privé-leven moet worden betaald wel te dragen is.

In bars en overheidskantoren in Tallahassee en op internetpagina's gonst het al weken van geruchten dat Bush een verhouding zou hebben met Cynthia Henderson, die een politieke functie in Florida bekleedt. De geruchten drongen eind afgelopen week door tot de kranten. Het was maandag de eerste keer dat Bush zich er in het openbaar over uitliet.

Nu in het nieuws