Binnenkort mogelijk nieuwe Hoge Commissaris voor Armoede

De kans bestaat dat er binnen de Verenigde Naties een speciale Hoge Commissaris komt voor de armoede. De functionaris, wiens status vergelijkbaar is met die voor Vluchtelingen (Ruud Lubbers) of Mensenrechten (Mary Robinson), moet erop toezien dat alle afspraken om de armoede uit te bannen ook daadwerkelijk worden nagekomen.

GPD

Vermoedelijk valt eind deze week in Brussel, waar momenteel een internationale conferentie wordt gehouden waar de noden van de 49 armste landen worden besproken, een besluit over de nieuwe VN-functie. Tegenstanders vrezen dat hierdoor een nieuwe 'bureaucratische laag' ontstaat die belemmerend werkt. Voorstanders wijzen erop dat een nieuwe Hoge Commissaris zich exclusief bezig kan houden met de problemen van de 49 armste landen.

Al bijna veertig jaar probeert de Unctad, de VN-handelspoot, de belangen te behartigen van de armste landen, waar bijna 300 miljoen mensen rond moeten komen met 1 dollar per dag of minder. Maar ondanks twee eerdere internationale conferenties (in 1981 en 1990 in Parijs) is er van alle fraaie beloftes en actieprogramma's weinig tot niets terecht gekomen. De hulpstroom naar de armste landen nam zelfs af en het aantal arme landen nam toe.

De oorzaak van die falende aanpak is gebrek aan politieke wil en een tekort aan donorgelden. In combinatie met de problemen in diverse arme landen zelf (burgeroorlogen, hiv/aids-epidemie, corruptie), heeft dit ertoe geleid dat de kloof tussen rijk en arm steeds groter is geworden. "Je hebt er geen nieuwe VN-functionaris voor nodig om dat vast te stellen", aldus een cynische Aziatische diplomaat. "Of het moet natuurlijk zo zijn dat ergens in een westers land een ex-premier of een oud-minister aan een nieuwe baan geholpen moet worden."

Nu in het nieuws