Sportclubs moeten maatregelen nemen tegen legionella

Print
Nog deze zomer vraagt Vlaams minister van volksgezondheid, Mieke Vogels, de ruim 20.000 erkende en niet-erkende sportclubs en alle campings in Vlaanderen om maatregelen te nemen ter preventie van legionella. Op termijn betekent dit dat vele clubs en campings hun douche-installaties zullen moeten aanpassen, hoewel minder strenge eisen zullen gesteld worden dan aan de zwembaden.
Totnogtoe is er geen enkele wettelijke verplichting om de hygiëne in sportclubs te controleren, omdat ze niet onder de Vlarem II-wetgeving vallen. Met als gevolg dat de douche-installaties in sportclubs vaak baarkamers zijn van allerlei infectieziektes - van voetschimmel tot legionella. Van enige preventie rond biologische agentia - prionen, bacteriën, virussen - is er vaak geen sprake. Het kaderdecreet betreffende de preventie van schadelijke effecten bij de mens veroorzaakt door biologische agentia, dat deze zomer zal gestemd worden in de kamer, past daar een mouw aan

.

Nu in het nieuws