Procureurs hebben kritiek op wetsvoorstel federaal parket

Het college van procureurs-generaal en de raad van de procureurs des Konings geven in een open brief kritiek op het wetsvoorstel inzake de rol van het federaal parket. Dat wetsvoorstel werd door de justitiecommissie van de senaat al op 9 mei goedgekeurd in de versie die de kamer op 15 maart stemde. De stemming in de plenaire vergadering van de senaat wordt binnenkort verwacht.

BELGA

De auteurs van de open brief onderschrijven het principe van een grondige hervorming maar uiten tegelijk hun ongerustheid over de implementatie ervan. Ze menen dat bevoegdheidsconflicten tussen de federale procureur en de procureurs van eerste aanleg onvermijdelijk zullen zijn en de justitie als openbare dienst zullen verstoren. Ze merken op dat de federale procureur volledig eigenmachtig kan beslissen dossiers te behandelen in verschillende domeinen maar dat de contouren van deze uitgebreide bevoegdheden vaag omlijnd blijven.

Het college van procureurs-generaal en de raad van de procureurs des Konings betreuren dat het wetsvoorstel de volledige verantwoordelijkheid van de procureurs van eerste aanleg behoudt maar hen voortaan de nodige bevoegdheden en middelen daartoe ontneemt.

De auteurs van de open brief stellen zich ook vragen rond de controle op de functie van federaal procureur die onder het rechtstreeks gezag komt van de minister van Justitie. Volgens het college van procureurs-generaal en de raad van de procureurs de Konings hebben zowel de Raad van State als de Hoge Raad voor de justitie dienaangaande doordachte bedenkingen geformuleerd waarmee blijkbaar weinig rekening is gehouden. Tenslotte willen de ondertekenaars van de open brief de aandacht vestigen op "de risico's die de democratie loopt, indien men een hybride instelling creëert waarvan a priori blijkt dat zij tot moeilijkheden zal leiden."

Nu in het nieuws