Arrest MIWA-verbrandingsoven St-Niklaas uitgesteld

Voor het Gentse hof van beroep in kort geding is vandaag het arrest in het dossier van de MIWA-verbrandingsoven in Sint-Niklaas uitgesteld tot 12 juni.

Omwille van ernstige gezondheidsproblemen wil een aantal omwonenden voor de rechtbank de sluiting van de oven afdwingen. In ondergeschikte orde vragen de omwonenden de plaatsing van een denox-filter om de stikstofoxiden te filteren.

De verdediging van MIWA benadrukte tijdens de debatten dat het bedrijf zich aan de wetgeving houdt. Van een inbreuk is er volgens MIWA geen sprake. Ook de schadelijke invloed van de verbrandingsoven trekt MIWA in twijfel. MIWA wil dat de rechter het buurtcomité een straf oplegt van 50.000 frank en noemt het geding 'lasterlijk'.

Nu in het nieuws