Schiltz verdedigt Sauwens

Print
Hugo Schiltz reageerde dinsdag zeer scherp op Agalev en SP die het ontslag van Johan Sauwens eisten. «Ik vind niet dat we daaraan moeten toegeven.» Schiltz hekelt het gebrek aan historisch inzicht. «Ik weiger alle oud-Oostfronters in een verdomhoekje te plaatsen.» «Ik heb als vice-premier van de federale regering deelgenomen aan een bijeenkomst van het Sint-Maartensfonds. Het was een middel om in een toespraak de historische context te duiden. Bijvoorbeeld dat de Vlaamse beweging zich destijds vergist heeft door mensen te ronselen», aldus Schiltz. In zijn stem zat dinsdag de emotie over dit stuk Vlaamse verleden. «Waarover blijkbaar geen sereen debat mogelijk is.»
BR>
De minister van staat noemt de politieke actie niet ernstig en een persvers gevolg van de strategie rond het Vlaams Blok. «Johan Sauwens heeft zich toch duidelijk gedistantieerd van een aantal zaken. Ik besef en betreur ook dat een deel van het Sint-Maartensfonds in extreem-rechts vaarwater is terechtgekomen. En verwijt hen ook dat ze zich met een Europese beweging van neo-nazi's ophouden. Dat is afkeurenswaardig.»
Nu in het nieuws