Gemeenschapsschool Molenkens blijft bestaan

Print
De lagere school van het geemenschapsonderwijs op de wijk de Molekens blijft volgend schooljaar toch bestaan. Dat liet de directie aan de ouders weten. Drie maanden daarvoor was de sluiting aangekondigd.
In februari van dit jaar raakte bekend dat de overkoepelende structuur van het gemeenschapsonderwijs de vestiging op de Molenkens wou sluiten. Het schooltje was volgens hen te klein om nog een verantwoorde investering te zijn. Tegen het sluitingsbesluit kwam niet alleen protest van de ouders. Ook burgemeester Jan Peeters (SP) deed een oproep om het wijkschooltje nog een kans te geven. Volgens Peeters zag de toekomt van de school er rooskleurig uit omdat de wijk de Molekens steeds meer jonge inwoners weet aan te trekken.

In een brief aan de ouders stelt de directeur van het schooltje nu dat er een poging wordt gedaan om het schooltje een nieuw elan te geven. Er komen speciale inspanningen om nieuwe leerlingen te recruteren en de school krijgt ook een face-lift.
Nu in het nieuws