Een bekend nieuw gezicht in de Antwerpse politiek

Kris Luyckx heeft maandagavond de eed afgelegd in de Antwerpse gemeenteraad. De 40-jarige advocaat vervangt voormalig fractieleider Annick De Ridder, die onlangs ontslag nam omdat ze een job had aanvaard bij het havenbedrijf Katoen Natie. De Ridder was in de lokale politiek op een dood spoor beland na de rare capriolen die haar Open Vld vorig jaar had gemaakt in de Oosterweelsoap.

Gva.be

Met slaande deuren uit de meerderheid gestapt, daarna via de achterdeur weer naar binnen... Fraai was dat allemaal niet.

Met Kris Luyckx kondigt zich een nieuwe BV aan. Als strafpleiter bouwde hij al een stevige reputatie op. In de politiek was hij tot dusver minder gelukkig. Eind 2008 zag het ernaar uit dat de partijtop van de Open Vld van Luyckx het nieuwe Antwerpse boegbeeld wilde maken, ter vervanging van Oosterweeldissident Ludo Van Campenhout. Vanuit het niets werd Luyckx aangesteld als nationaal politiek secretaris van de partij en rechterhand van toenmalig voorzitter Bart Somers.

Maar in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van juni 2009 liep het mis. Somers kwam in opspraak door de affaire rond Dirk Vijnck, een LDD-Kamerlid dat door hem naar Open Vld was gelokt met een papier waarop allerlei financiële en andere garanties stonden. Dat document was mee ondertekend door Luyckx. De affaire leidde ertoe dat zowel Somers als Luyckx naar de achtergrond verdween.

Luyckx krijgt nu zijn tweede kans. Eerste viool mag hij in Antwerpen nog niet spelen, want de rol van fractieleider wordt nu vervuld door voormalig Kamerlid Claude Marinower. Luyckx ligt ook niet in poleposition voor het lijsttrekkerschap van Open Vld bij de verkiezingen van oktober 2012, want voor die ondankbare taak wordt binnenskamers nog steeds gegokt op uittredend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom, die daarvoor van Puurs naar Antwerpen zou moeten verhuizen.

Maar Turtelboom blijft twijfelen. Heeft zij tenslotte niet alleen maar te verliezen als ze zich met het hoofd vooruit stort in een stembusslag met electorale veelvraten als Patrick Janssens, Bart De Wever en Filip Dewinter? Als Turtelboom besluit om niet voor dat avontuur te kiezen, dan zou Luyckx wel eens als het best mogelijke alternatief naar voor kunnen worden geschoven. Open Vld kan maar beter niet al te lang meer wachten met het doorhakken van die knoop.

Door Lex Moolenaar

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER