Stagiairs moeten ook op topdagen kunnen meedraaien

Stagiairs moeten meer kansen krijgen om ook op topdagen voor de handel te kunnen meedraaien. Vandaag vallen die topdagen vaak samen met de vrije dagen voor de stagiairs, zoals moederdag in bloemenzaken. "Dat is een gemiste leerkans voor de stagiair en een onaangename mismatch voor de betrokken ondernemingen", aldus Open Vld-senator Rik Daems.

Werk

Hij wil dat het onderwijs de stages aanpast aan het week- of jaarritme van de sector. Rik Daems doet in het kader van de tweede Expeditie Middenstand, een Open Vld-actie, een ronde van de beroepsfederaties. Tijdens contacten met de Koninklijke Unie van de Floristen van België kwam de problematiek van de inzetbaarheid van stagiairs tijdens topdagen naar voor. Stressmomenten "Het is van groot belang dat stages uit het onderwijs afgestemd zijn op de handel. Dat is vandaag niet altijd het geval. Het is natuurlijk uitgerekend tijdens topdagen dat de stagiairs actief moeten zijn in de handel om het reilen en zeilen op stressmomenten te leren kennen. Voor bloemenwinkels moet je denken aan dagen zoals bijvoorbeeld moederdag. Die topdagen zijn voor stagiairs ook 'top leermomenten' zijn, " aldus Daems. Hij stelt voor om het centrumbestuur in het deeltijds beroepssecundair onderwijs de mogelijkheid te geven om het onderwijs te organiseren in een week- of jaarritme dat tegemoet komt aan de specifieke kenmerken van de sector. Beeld: Photonew