Vlaams front? Welk front?

Op uitnodiging van de N-VA zitten de voorzitters van CD&V, Open Vld samen met Bart De Wever om de mogelijkheden voor de constructie van een Vlaams front te bespreken. Een soort van front eigenlijk, met Vlaams tussen haakjes, want Open Vld-voorzitter Alexander De Croo wil liever een alliantie aangaan met deze drie Vlaamse partijen plus de MR van Charles Michel.

Alle partijen koesteren een eigen interpretatie over inhoud en doelstelling van zo’n samenwerkingsverband. Voor N-VA komt het er op aan de Franstaligen onder druk te zetten, zodat ze zich wat inschikkelijker opstellen aan de onderhandelingstafel. De partij van De Wever vindt het strategisch bijzonder belangrijk dat N-VA, CD&V en Open Vld gezamenlijk en eensluidend reageren op de nota die formateur Elio Di Rupo op tafel zal leggen.

CD&V en Open Vld hebben al eerder laten weten dat ze dit werkstuk over de staatshervorming en de sociaaleconomische maatregelen in eerste instantie zullen beoordelen op basis van hun eigen programma. Voor Alexander De Croo ligt de breuklijn nu vooral op sociaaleconomisch vlak.

Toch zijn in dit land de communautaire problemen onlosmakelijk verbonden met de sociaaleconomische. Open Vld wil de MR absoluut aan boord houden, maar hoe gaat het FDF reageren op het luik staatshervorming van de nota-Di Rupo? Daar is niet veel verbeelding voor nodig. De nietbenoeming van de kandidaat-burgemeester in Kraainem was voor Olivier Maingain alweer een aanfluiting van de democratie.

Sp.a en Groen! staan buitenspel, hoewel de Vlaamse socialisten deel uitmaken van de Vlaamse regering en zij ook hebben ingestemd met de Octopusnota over de Vlaamse communautaire eisen. De aanval is de beste verdediging, vindt sp.avoorzitster Caroline Gennez en ze wijst elk front af als contraproductief omdat het leidt tot nog meer blokkeringen.

Gespreide slagorde aan Vlaamse kant, maar ook bij de Franstalige partijen is er geen sprake van grote eensgezindheid. MR-patron Charles Michel verwijt de linkse Franstalige partijen eng conservatisme dat hervormingen onbespreekbaar en onmogelijk maakt. Uit deze brij moet de formateur een nota distilleren. Het lijkt hoe langer hoe meer op een kamikazeopdracht.

Door Dirk Castrel

Nu in het nieuws