Hoopgevend signaal uit de Marokkaanse gemeenschap

Print
Zondag organiseerden de vzw El Moustaqbal en de Borgerhoutse school Maris Stella Sint-Agnes een feest voor vrouwen met de bedoeling om het taboe van de migratiehuwelijken te doorbreken. Het probleem is bekend en het is groot: nog steeds huwt bijna 60% van de Antwerpse jongeren van Marokkaanse origine met een partner uit het land van herkomst.


Tien jaar later is bijna 20% van die huwelijken op de klippen gelopen, en ook in de huwelijken die wél standhouden heerst veel ellende. Waarom zoeken die jongeren geen geschikte partner in de Antwerpse gemeenschap? Veel jongens vinden meisjes die hier zijn opgegroeid te vrijgevochten, ze willen liever een onderdanige bruid uit Marokko. Voor de meisjes ligt het anders: zij beschouwen de meeste Antwerpse Marokkaanse jongens als niet ernstig genoeg.

De importpartners beheersen het Nederlands niet, vinden daardoor geen plek op onze arbeidsmarkt en lopen al snel een deuk in hun zelfbeeld op. Dat is uiteraard ook niet bevorderlijk voor hun relatie. Deze cyclus herhaalt zich generatie na generatie. Voortdurend komen jonge mannen en vrouwen met weinig kansen en een heel andere cultuur in onze samenleving aangespoeld. Zo komt het dat de migratie naar Antwerpen, die normaal na twee tot drie generaties geabsorbeerd zou moeten zijn, telkens weer terug naar af wordt gestuurd.

Nederland is erin geslaagd om het aandeel van de importhuwelijken in de Marokkaanse en Turkse gemeenschap terug te dringen tot respectievelijk 9% en 16%. Nog steeds huwen de meeste jongeren liever niet met een autochtone partner, maar een relatie met iemand van dezelfde origine die ook in Nederland is geboren en getogen, blijkt aanzienlijk meer kans op slagen te hebben dan een importhuwelijk.

Hoe het Nederland is gelukt om die heilzame evolutie tot stand te brengen? Heel simpel: een importpartner mag pas naar Nederland komen nadat hij/zij heeft aangetoond over een degelijke basiskennis van de Nederlandse taal te beschikken.

In ons land wil de federale regering vooralsnog niet zo ver gaan. Dat is jammer, want het terugdringen van de importhuwelijken vormt een belangrijke sleutel tot integratie. Daarom is het voortschrijdend inzicht in de allochtone gemeenschap in Antwerpen - die wordt geillustreerd door initiatieven zoals dat van zondag - een zeer hoopgevende tendens.

Door Lex Moolenaar

Nu in het nieuws