Verplegers krijgen chauffeur

vtm.be

Thuisverplegers in steden hebben het soms erg moeilijk om parkeerplaatsen te vinden.Daardoor verliezen ze niet alleen veel tijd maar tikken ook de parkeerboetes aan. Verpleegorganisaties werken daarom aan innovatieve oplossingen.