"West-Vlaamse bedrijven zien groeivertraging door wegvallen grensarbeidersstatuut"

Twee derde van de 133 bevraagde West-Vlaamse bedrijven ziet zijn economische groei vertragen door het wegvallen van het voordelig statuut voor nieuwe grensarbeiders eind 2011. Dat blijkt uit een rondvraag van Voka West-Vlaanderen. De helft van de bedrijven overweegt zelfs een gedeeltelijke delokalisatie van hun huidige productiecapaciteit.

belga.be

Eind dit jaar valt voor nieuwe grensarbeiders het fiscaal voordelige regime weg. Nu betalen ze nog Franse belastingen voor hun werk in België, maar konden ze toch op de Belgische sociale zekerheid rekenen. "Door het wegvallen van dat statuut is het onzeker of de naar schatting 1.000 nieuwe grensarbeiders nog naar België zullen komen werken", zegt Patrice Bakeroot, directeur belangenbehartiging bij Voka West-Vlaanderen. "Nu al zijn we op zoek naar alternatieven. In mei is er een overleg gepland met bedrijven, VDAB, politici en consultants. Doel is te komen tot een structurele oplossing." Uit de bevraging blijkt ook dat West-Vlaamse ondernemingen hun vacatures moeilijk ingevuld krijgen met Waalse werkzoekenden, ondanks de verbeterde interregionale mobiliteit. Eén op de vier bedrijven is van plan om Oost-Europese krachten aan te werven. In 2010 zijn bij de ondervraagde bedrijven 681 nieuwe Franse grensarbeiders aangeworven.