Regels Laurent vastgelegd

vtm.be

Prins Laurent en de eerste minister hebben in de loop van de namiddag een akkoord bereikt over nieuwe, strikte regels. Houdt hij zich daar niet aan, dan verliest Laurent z'n dotatie van 300,000 euro.