Zingen is heilzaam, ook voor doven

Print
Zingen zonder je stem te gebruiken. Dat doen de leden van het Witte Handen koor in Venezuela. Sinds 1995 maken achttienhonderd dove, blinde en geestelijk gehandicapte muzikanten samen muziek.

.

Nu in het nieuws