Hebben alleen vakbonden rechten?

Print
Mag ik u een goede raad geven? Blijf vandaag uit Brussel weg. Als u er niet écht nodig bent, mijd de hoofdstad. Het bespaart u een hoop miserie.
p>Aanleiding is de Europese top. De vakbonden betogen daar tegen. De verkeersellende zal niet te overzien zijn. Tenzij we allemaal thuisblijven naturlijk.

Eerst iets over die Europese toppen. Sinds Herman Van Rompuy Europees president is, vinden ze maandelijks plaats. Meestal zelfs gedurende twee dagen. In hartje Brussel. De omgeving van het Schumanplein wordt telkens hermetisch afgesloten, net als de toegangswegen.

Rond het gebouw waar de excellenties vergaderen, struikel je over de politiemannen en andere bodyguards. De rest van Brussel wordt aan zijn lot overgelaten. Automobilisten, trek uw plan! Met telkens een enorme chaos tot gevolg.

Waarom moeten die toppen eigenlijk altijd in de Europese wijk plaatsvinden? Waarom niet in Hertoginnedal? Of in een leegstaande kazerne? Een oud klooster? Een schip op zee? Beter te beveiligen, geen files, en met de moderne communicatietechnologieën zijn de medewerkers even dichtbij.

De betoging dan. Geen haar op mijn hoofd dat er ook maar één seconde aan denkt om die te bekritiseren, laat staan te veroordelen. Betogen en staken zijn heilige rechten van de vakbonden, toch?

Maar waarom moet dat in volle ochtendspits, zoals het ABVV doet? Is 10u te laat om de spandoeken en de megafoons boven te halen? En waarom in verspreide slagorde? Er wordt vandaag verzameld op niet minder dan vijf plaatsen in Brussel. Liefst op een cruciale invalsweg, zodat de hinder maximaal is.

Wat heeft dat nog te maken met syndicale vrijheden? Hebben de mensen die vandaag willen werken, dan geen rechten? Wie betaalt de uren dat ze te laat komen? Om van de files en de extra CO2-uitstoot nog te zwijgen.

Brussel, zijn inwoners en al wie er moet zijn, worden vandaag gegijzeld. Met een beetje goede wil van de vakbondsleiders kon dit anders. Zij hadden de hinder kunnen beperken. Net als het Brusselse stadsbestuur en de politie. Wie haalt het in zijn hoofd om een hele stad te laten lamleggen?

Door Paul Geudens

.

Nu in het nieuws